นายกเอ็กซ์”เผย5ขั้นตอนเปิดสวิงอาชีพ

นายกเอ็กซ์ เผย5ขั้นตอนเปิดสวิงอาชีพ

นายกเอกซ์ เมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสวิงอาชีพไทย เผย 5 ขั้นตอนของภาครัฐ ที่จะนำไปสู่การอนุุมัติให้เริ่มมีการแข่งขันกอล์ฟอาชีพได้อีกครั้ง ภายหลังจากสถานการณ์ ไวรัส โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย

ขั้นที่ 1 วางแผนการแข่งขันภายใต้เงื่อนไขที่ ศบค. กำหนด

ขั้นที่ 2 ทางสมาคมจะกำหนดมาตรการต่างๆให้แก่ ผู้จัดการแข่งขันปฎิบัติตาม

ขั้นที่ 3  ผู้จัดการจะต้องส่งแผนจัดการแข่งขันเพื่อขออนุญาต จากการกีฬาแห่งประเทศไทย

ขั้นที่ 4 ผู้จัดการแข่งขันจะต้องยื่นเรื่องขออนุญาตจัดการแข่งขันจากหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อรับการตรวจสอบความพร้อมของสถานที่จัดการแข่งขัน

ขั้นที่ 5 ผู้จัดการแข่งขันเริ่มต้นดำเนินการแข่งขันได้

โดยคาดว่าเมื่อยื่นเรื่องทั้งหมดจะสามารถจัดการแข่งขันอีกครั้งได้ ปลายเดือน มิ.ย.นี้