เปิดถุงกอล์ฟ จอห์น ราม Memorial Tournament 2020

ไม้กอล์ฟที่จอห์น ราม ใช้คว้าชัยในศึก Memorial Tournament: 2020

ไดรเวอร์ : TaylorMade SIM (10.5 องศา) ก้าน Aldila Tour Green 75 TX

แฟร์เวย์ วูดส์ : TaylorMade SIM (15 องศา)ก้าน Aldila Tour Green 86 TX shaft และ TaylorMade SIM (18 องศา) ก้าน Graphite Design Tour AD DI Black 8X

เหล็ก : TaylorMade P-750 (4-PW) ก้าน Project X 6.5 Rifle

เวดจ์ : TaylorMade Milled Grind Hi-Toe (52 องศา), TaylorMade Milled Grind 2 (56, 60 องศา) ก้าน Project X 6.5

พัตเตอร์ : TaylorMade Spider X Chalk
ลูกกอล์ฟ : TaylorMade TP5

กริป : Golf Pride MCC Midsize