สกอร์บอร์ด TOUR Championship 2020

ถ่ายทอดสดทางกอล์ฟชาแนลไทยแลนด์
5 ก.ย. รอบที่ 1 00.00 – 05.00 น.
6 ก.ย. รอบที่ 2 00.00 – 05.00 น.
7 ก.ย. รอบที่ 3 00.00 – 06.00 น.
7 ก.ย. รอบสุดท้าย 23.00 – 05.00 น.