พีจีเอทัวร์แคนาดา ยกเลิกการแข่งขันในปีนี้

Mackenzie Tour ซึ่งเป็นพีจีเอทัวร์ของแคนาดา ประกาศยกเลิกการแข่งขันทั้งหมดในปี 2020 เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิดที่จำกัดการเดินทาง และยังมีเรื่องการกักตัวสำหรับคนที่เข้าและออกแคนาดาอีกด้วย