LOYALTY REWARDED โปรโมชั่น สำหรับนักกอล์ฟที่ชื่นชอบ Titleist!

ซื้อลูกกอล์ฟ Titleist Pro V1, Pro V1x หรือ AVX สามโหล รับโหลที่สี่ ในรุ่นเดียวกันฟรี สำหรับประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซียเท่านั้น โปรโมชั่นเริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 หรือจนกว่าสินค้าหมด ข้อมูลเพิ่มติมในการสั่งซื้อลูกกอล์ฟ Loyalty Rewarded โปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 หรือจนกว่าสินค้าหมด นักกอล์ฟที่ซื้อลูกกอล์ฟ Titleist Pro V1®, Pro V1x® หรือ AVX™ สามโหล จะได้รับลูกกอล์ฟในรุ่นเดียวกัน หนึ่งโหลฟรี วางตลาดสำหรับ ลูกกอล์ฟ Titleist Pro V1®, Pro V1x® หรือ AVX™ สีขาว หรือสีเหลือง วางตลาดในรุ่นหมายเลขมาตรฐาน (1-4) ลูกกอล์ฟในชุดที่สั่งซื้อ ต้องเป็นรุ่น และสีเดียวกัน ไม่สามารถผสมรุ่น หรือสีได้ ลูกกอล์ฟบรรจุในกล่อง Titleist แบบพิเศษ ประกอบด้วยลูกกอล์ฟ 16 หลอด หลอดละ 3 ลูก นักกอล์ฟหนึ่งท่าน สามารถสั่งซื้อได้ท่านละ 2 กล่องเท่านั้น ติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณ เพื่อสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ นักกอล์ฟต้องไปรับสินค้าที่ตัวแทนจำหน่ายที่สั่งไว้ ระยะเวลาในการรอสินค้า 7-10 วันทำการ สามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ ที่ตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ จนกว่าสินค้าหมด ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก https://www.titleist.in.th/golf-balls/loyalty-rewarded หรือไลน์ไอดี @titleistthailand