งานวิจัยเผย ไอ 1 ครั้ง แพร่โควิด ได้ไกล และลอยในอากาศได้หลายนาที

งานวิจัยเผย ไอ 1 ครั้ง แพร่โควิด ได้ไกล และลอยในอากาศได้หลายนาที มหาวิทยาลัยในประเทศฟินแลนด์ สร้างคลิปจำลองการแพร่กระจายของโควิด 19 จากการไอหนึ่งครั่ง โดยผลลัพธ์ เผยให้เห็นว่าเชื้อสามารถแพร่กระจายไปได้ไกล และยังคงค้างอยู่ในอากาศเป็นเวลานานหลายนาที ซึ่งจากการทดลองได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อผู้ป่วยโรคโควิด 19 ได้ไอ เชื้อโรคจะสามารถกระจายไปได้ไกล 6 เมตร และ 8 เมตรเมื่อพวกเขาจาม แต่มันไม่ได้หมดแค่นั้น เพราะเมื่อผู้ป่วยเดินจากไป มันยังทิ้งละอองขนาดเล็กที่มีเชื้อโควิด19 ลอยอยู่เป็นเวลานานกว่า 10 นาที และหากเป็นการไอแห้ง อนุภาคของละอองลอยนั้น จะมีขนาดเล็กกว่า 15 ไมโครมิเตอร์ ซึ่งหน้ากากอนามัยธรรมดาไม่สามารถป้องกันได้ และอนุภาคขนาดเล็กเหล่านี้จะไม่ตกลงสู่พื้น แต่จะแพร่กระจายไปยังบริเวณใกล้เคียง ซึ่งคนที่เดินผ่าน จะสูดลมหายใจเอาละอองเหล่านี้เข้าไป และรับเชื้อโดยไม่รู้ตัว