ครม. ไฟเขียว หยุดยาว 4 วัน

อิทธิพล​ คุณปลื้ม​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม​ กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติให้หยุดชดเชยช่วงวันสำคัญทางพุทธศาสนา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 – 7 กรกฎาคมนี้ ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ เนื่องจากเห็นว่า วันที่ 4 กรกฎาคม ตรงกับกันอาสาฬหบูชา และวันที่ 5 กรกรฎาคม ตรงกับวันเข้าพรรษา จึงให้มีวันหยุชดเชยทั้ง 2 วันสำคัญ รวมเป็น 4 วันดังกล่าว และเลื่อนการประชุม ครม.เป็นวันพุธที่ 8 กรกฎาคม และการประชุม ครม.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 กรกฎาคมนั้น ก็จะเลื่อนไปประชุมในวันที่ 29 กรกฎาคม แทน “สรุปว่ายังไม่ได้มีการใช้โควตาเลื่อนวันหยุดสงกรานต์มา 3 วัน ดังนั้น วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ 3 วัน ยังคงมีอยู่เช่นเดิม โดยนายกรัฐมนตรีจะรอดูผลประเมินโควิด-19 ก่อน แล้วจึงจะพิจารณาชดเชยให้ตามปกติ” นายอิทธิพล กล่าว