3 พ.ค. คลายล็อคดาวน์ ปลดล็อคกอล์ฟ รวมถึง 6 กิจการทั่วประเทศ

3 พ.ค. คลายล็อคดาวน์ ปลดล็อคกอล์ฟ รวมถึง 6 กิจการทั่วประเทศ

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 หรือ ศบค. แถลงเรื่องข้อกำหนดและมาตรการผ่อนปรน ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 4 โดยมี นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ได้แถลงผลการประชุมยึดโดยแนวทางการดำเนินการต้องคำนึงถึงด้านสาธารณสุขเป็นหลัก  พร้อมยึดถือข้อกำหนดตามมาตร 9 แห่งพรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 1 ข้อ 11 โดยสรุปได้ว่าจะมีกิจการที่ได้รับการผ่อนปรนมีในวันที่ 3 พ.ค. นี้ 6 กิจการ คือ 1.ตลาด 2.ร้านจำหน่ายอาคาร 3. กิจการค้าปลีกส่ง 4. กีฬาสันทนาการ (รวมถึงกอล์ฟ) 5.ร้านตัดผม เสริมสวย 6. อื่นๆเช่น ร้านตัดขนสัตว์ ร้านรับฝากเลี้ยงสัตว์