โรงเรียนธงชัยใจดี ไตรวิเทศศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ภาคเรียนที่ 2/2563 ตั้งแต่ชั้น อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนธงชัยใจดี ไตรวิเทศศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ภาคเรียนที่ 2/2563 ตั้งแต่ชั้น อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีให้เลือกเรียน 3 โปรแกรม ที่เน้นเสริมสร้างทักษะทางด้านกีฬา และการเรียนไปพร้อมๆกัน – สามัญ 5,700 บาท / เทอม (เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ เรียนภาษาอังกฤษ 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) – Intensive english program 17,500 บาท / เทอม (เน้นความเป็นเลิศทั้งทางด้านภาษาและวิชาการ) – International program 35,000 บาท / เทอม (จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรของต่างประเทศ และภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบ) *ทุกหลักสูตรจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็น *ค่าอาหาร 3,000 บาท / เทอม และ ค่าประกันอุบัติเหตุ 500 บาท / ปี โดยทั้ง 3 โปรแกรมจะมีการเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม และยังมีวิชาทางเลือกอื่นๆมากมาย และผู้ปกครองสามารถเลือกได้ทั้งให้นักเรียนอยู่ประจำและไปกลับ สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  080-0628777, 093-642 8966 และ 086- 3589412 หรือ Line Id: @ots5649b