วีดีโอ

Club Hunter

Club Hunter N.S. Pro Modus3 Testing

Club Hunter N.S. Pro Modus3 Testing วีดีโอ

Club House

16 046 Club House B01

16 046 Club House B01 วีดีโอ

16 046 Club House B02

16 046 Club House B02 วีดีโอ

16 046 Club House B03

16 046 Club House B03 วีดีโอ

16 046 Club House B04

16 046 Club House B04 วีดีโอ

University Golf Championship 2016

16 024 U League AU-SPU CU-TU Foursome B01

16 024 U League AU-SPU CU-TU Foursome B01 วีดีโอ

16 024 U League AU-SPU CU-TU Foursome B02

16 024 U League AU-SPU CU-TU Foursome B02 วีดีโอ

16 024 U League AU-SPU CU-TU Foursome B03

16 024 U League AU-SPU CU-TU Foursome B03 วีดีโอ

16 024 U League AU-SPU CU-TU Foursome B04

16 024 U League AU-SPU CU-TU Foursome B04 วีดีโอ

Hit it for health

Hit it for health ปวดหลังล่าง B1

Hit it for health ปวดหลังล่าง B1 วีดีโอ

Hit it for health ปวดหลังล่าง B2

Hit it for health ปวดหลังล่าง B2 วีดีโอ

Hit it for health ปวดหลังล่าง B3

Hit it for health ปวดหลังล่าง B3 วีดีโอ

Golf Tips

Golf Fitness ฝึกหมุนส่วนต่าง ๆ ที่ควรทำเป็นประจำ

Golf Fitness ฝึกหมุนส่วนต่าง ๆ ที่ควรทำเป็นประจำ วีดีโอ

ออกกำลังกายพื้นฐานในกีฬากอล์ฟ

ออกกำลังกายพื้นฐานในกีฬากอล์ฟ วีดีโอ

Golf Tips - Grip Pressure

Golf Tips - Grip Pressure วีดีโอ

Golf Tips - Cross Hand Grip

Golf Tips - Cross Hand Grip วีดีโอ

Golf Tips - Ground Force

Golf Tips - Ground Force วีดีโอ

Golf Tips - Attack Angle

Golf Tips - Attack Angle วีดีโอ

Golf Tips - พื้นฐานการตีไกลให้ถูกต้อง

Golf Tips - พื้นฐานการตีไกลให้ถูกต้อง วีดีโอ

Golf tips - ปัญหาการตีไม่แม่นลูก

Golf tips - ปัญหาการตีไม่แม่นลูก วีดีโอ

Golf Tips - Connection in pitching

Golf Tips - Connection in pitching วีดีโอ

Golf Tips - Improve Tempo Drill

Golf Tips - Improve Tempo Drill วีดีโอ

Golf Tips - Get Your Putter Square

Golf Tips - Get Your Putter Square วีดีโอ

Golf Tips - Pitch

Golf Tips - Pitch วีดีโอ

Golf Tips - Sway

Golf Tips - Sway วีดีโอ

Golf Tips - Early Extension

Golf Tips - Early Extension วีดีโอ

Golf Tips - Pivot

Golf Tips - Pivot วีดีโอ

Golf Tips - Smash Factor

Golf Tips - Smash Factor วีดีโอ

Golf Tips - Step Change Drill

Golf Tips - Step Change Drill วีดีโอ

Golf Tips - Trigger

Golf Tips - Trigger วีดีโอ

Golf Tips - แบบฝึกซ้อมพัตต์ก่อนออกรอบ

Golf Tips - แบบฝึกซ้อมพัตต์ก่อนออกรอบ วีดีโอ

Golf Tips - แบบฝึกซ้อมพัตต์ให้ชัวร์

Golf Tips - แบบฝึกซ้อมพัตต์ให้ชัวร์ วีดีโอ

Golf Tips - แบบฝึกล็อคข้อพัตตมือเดียว

Golf Tips - แบบฝึกล็อคข้อพัตตมือเดียว วีดีโอ

Golf Tips - รู้ศัพท์ก่อนเรียนกับโปร IT

Golf Tips - รู้ศัพท์ก่อนเรียนกับโปร IT วีดีโอ

Golf Tips - วิธีการควบคุม Wedge

Golf Tips - วิธีการควบคุม Wedge วีดีโอ

Golf Tips - Chicken Wing

Golf Tips - Chicken Wing วีดีโอ

Golf Tips - Feet together drill

Golf Tips - Feet together drill วีดีโอ

Golf Tips - Pre Shot Routine

Golf Tips - Pre Shot Routine วีดีโอ

Golf Tips - Set Up

Golf Tips - Set Up วีดีโอ

Golf Tips - Attack angle

Golf Tips - Attack angle วีดีโอ

Golf Tips - วิธีควบคุม wedges

Golf Tips - วิธีควบคุม wedges วีดีโอ

Golf Tips - วิธีแก้อาการ early extention

Golf Tips - วิธีแก้อาการ early extention วีดีโอ

Golf Tips - Step Change drill

Golf Tips - Step Change drill วีดีโอ

Golf Tips - Pivot

Golf Tips - Pivot วีดีโอ

Golf Tips - Smash Factor

Golf Tips - Smash Factor วีดีโอ

Golf Tips - Ground Force

Golf Tips - Ground Force วีดีโอ

Golf Tips - Trigger

Golf Tips - Trigger วีดีโอ

Golf Tips - พื้นฐานการตีไกลให้ถูกต้อง

Golf Tips - พื้นฐานการตีไกลให้ถูกต้อง วีดีโอ

Golf Fitness - ออกกำลังกายพื้นฐาน

Golf Fitness - ออกกำลังกายพื้นฐาน วีดีโอ

Golf Tips - Trigger

Golf Tips - Trigger วีดีโอ

Golf Tips - พื้นฐานการตีไกลให้ถูกต้อง

Golf Tips - พื้นฐานการตีไกลให้ถูกต้อง วีดีโอ

Golf Fitness - ฝึกหมุนส่วนต่าง ๆ ที่ควรทำเป็นประจำ

Golf Fitness - ฝึกหมุนส่วนต่าง ๆ ที่ควรทำเป็นประจำ วีดีโอ