ร่วมงานกับเรา

บริษัท จีซีที มีเดีย จำกัด

          มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน Golf Channel Thailand ซึ่งได้รับลิขสิทธิ์จากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย ผู้ที่สนใจสามารถส่ง Resume มาที่อีเมล  info@golfchannel.co.th

Web Designer >

รายละเอียดงาน

 • ออกแบบ Website
 • ออกแบบ Banner
 • สร้าง Ad บน Facebook 
 • อัพเดต Social Media

คุณสมบัติ

 • เพศ ไม่จำกัด
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • วิชาเอก นิเทศศาสตร์, คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีหรือมากกว่า
 • เล่น Social Media

หากมี Portfolio ให้นำมาพร้อมกับ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา

Assistant Digital Creative Marketing >

Key responsibilities include:
 

-Work under the Digital Marketing Manager to develop Digital -Strategies for our many brands, and collaborate cross-functionally with internal (brand marketing) and external teams (agencies) on various digital marketing projects
-Support in development of new websites, and work with Webmaster to update content on such websites.
-Support activities that drives traffic to websites, and help improve usability, design, content and conversion of the company website -Oversee Content Marketing, including the creation and marketing of content, ensuring it is meaningful, relevant and engaging to our brand’s target
-Help manage and track the performance of digital marketing campaigns, across of social media, paid search, SEO & PPC campaigns through insights, analytics and reporting tools
-Contribute to building our strength in OWNED channels platforms, websites/ EDMs/ SMS/ database and future e- commerce platforms -Assist in day-to- day administrative tasks of digital marketing teams -Other responsibilities as assigned 

 

Marketing Manager >
Senior Marketing >
Creative Marketing >

รายละเอียดงาน

 • คิดวางแผนและออกแบบ Proposal ของช่อง, รายการ, แคมเปญต่างๆ เพื่อเสนอขายงานกับลูกค้า/สปอนเซอร์
 • คิดรูปแบบ Concept รายการและวิธีการนำเสนอรายการใหม่ๆ ให้กับช่อง
 • สามารถประเมินงบประมาณการทำงานเบื้องต้นและควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณได้
 • สามารถออกแบบ Package การขายเบื้องต้นได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเปิดรับสิ่งใหม่ๆ
 • ทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี มีความอดทนสูง และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • ถ้ามีความรู้เรื่องกอล์ฟจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

 • เพศ ไม่จำกัด
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงาน 2-3 ปี

 

Editor >

รายละเอียดงาน

 • Edit Spot ทั้งหมดในช่อง Golf Channel Thailand ประกอบด้วย School of Golf, Playing Lesson, Golf Channel Academy, The Golf Fix, Lesson Tee, Feherty รวมทั้ง Spot ใหม่ เช่น Golf Central Weekly, Spot GOLFgo, SINGHA ALL THAILAND, Chang, Coke and etc
 • ออกกองถ่าย Spot ใหม่ของช่อง เช่น  Golf Channel Academy Thailand Teaching Clip และ Club Hunter

คุณสมบัติ

 • เพศ ไม่จำกัด
 • อายุ 21-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงาน 0-2 ปี
 • ใช้โปรแกรม Edit ได้ Premiere or Vegas 
 • ทำ CG ได้เล็กน้อย
 • ไปต่างจังหวัดได้
 • บุคลิกภาพ สุภาพ ขยัน อดทน