ออกแบบรองเท้าได้ด้วยตัวเองด้วยบริการ My Joys จาก FootJoyMyJoys เป็นทางเลือกที่ท่านนักกอล์ฟสามารถออกแบบรองเท้ากอล์ฟ สำหรับตนเองได้ ซึ่งเป็นจะเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่เหมือนใคร โดยนักกอล์ฟสามารถเลือกแบบ เลือกสีได้อย่างเต็มที่ ตามความพึงพอใจของท่านเองโดยมีวิธีง่ายๆดังนี้

1. คลิกเข้าเวปไซต์ www.footjoy.co.th
2. คลิก CUSTOM MYJOYS ต่อด้วย DESIGN YOUR OWN
3. คลิก SELECT A STYLE เลือกแบบและรุ่นของรองเท้า FootJoy
4. คลิก PRODUCT DETAIL เลือก SIZE เบอร์ขนาดของรองเท้า และขนาดความกว้างของเท้า
5. คลิก COLORS เลือกสีของรองเท้าอย่างเต็มที่ ทั้งสีพื้นและสีคาด
6. คลิก PERSONALIST สามารถปักตัวอักษรหรือโลโก้ ลงในรองเท้าได้ทั้ง 2 ข้าง
7. คลิก REVIEW เพื่อตรวจเช็คแบบรองเท้าที่เราออกแบบมาตามขั้นตอนที่ผ่านมา