เปิดรับสมัครแล้ว Thailand Long Drive Championship 2020

บริษัท จีซีที มีเดีย ขอเชิญนักกอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Long Drive Championship 2020 เพื่อเป็นตัวแทนคนไทยไปแข่งขันระดับโลกในรายการ World Long Drive Championship 2020 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 4 ล้าน

สำหรับนักกอล์ฟที่สนใจเข้าแข่งขันรายการ Thailand Long Drive Championship 2020 สามารถสมัครผ่านทาง www.thailandlongdrive.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยการแข่งขันจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 22 มีนาคม 2563

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1. ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
2. ผู้สมัครต้องเป็นเพศ ชายเท่านั้น
3. ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย

กติกาการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
1. ผู้สมัคร 1 คนได้สิทธิ์สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน TLD ในรอบ Qualify ทั้ง 2สนาม
2. จำกัดจำนวนผู้สมัครสนามละ 100 ท่านแรก เท่านั้น
3. ผู้ที่เคยสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในรอบ Pre-Qualify แล้ว แต่ไม่ผ่านเข้ารอบ Qualify 20 คนสุดท้าย จาก กทม สามารถสมัครเพื่อลงแข่งในจังหวัดเชียงใหม่ได้
4. ผู้สมัครต้องศึกษาข้อมูลรายละเอียดการแข่งขันกฏิกติกาต่าง ๆ ให้เข้าใจครบถ้วน
5. การยื่นใบสมัครถือว่านักกอล์ฟได้ตรวจสอบและตัดสินใจดีแล้ว ว่าสามารถไปแข่งขันได้ตามวัน เวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุขัดข้องแล้วผู้สมัครไม่แจ้งให้ทางผู้จัดการแข่งขันทราบล่วงหน้า ถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์การแข่งขันทันที
6. การตัดสินของผู้จัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด
7. ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ท่านล่ะ 1,000 บาท

รายละเอียดการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 3 สนาม ดังนี้
สนามที่ 1 Suvarnabhumi Golf & Country (กทม.) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 รอบ Qualify
รอบ Pre-Qualify คัดเลือกจาก 100 ท่าน เหลือ 40 ท่าน
รอบ Qualify คัดเลือกจาก 40 ท่าน เหลือ 20 ท่าน เพื่อเข้าแข่งขันรอบสุดท้ายที่ Black Mountain หัวหิน

สนามที่ 2 North Hill Chiang Mai Golf (เชียงใหม่) วันที่ 6 – 7 มีนาคม 2563 รอบ Qualify
รอบ Pre-Qualify คัดเลือกจาก 100 ท่าน เหลือ 24 ท่าน
รอบ Qualify คัดเลือกจาก 24 ท่าน เหลือ 12 ท่าน เพื่อเข้าแข่งขันรอบสุดท้ายที่ Black Mountain หัวหิน

สนามที่ 3 Back Mountain Golf Club (ประจวบคีรีขันธ์) วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2563 Final Round
รอบ Reranking ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 32 คน ต้องทำการแข่งขันเพื่อจัดอันดับ (Reranking)เพื่อการแข่งขันประเภท Match Play ในวันถัดไป
รอบ Match Play การแข่งขันแบ่งเป็น 4 สาย เพื่อหาผู้ชนะในแต่ละสายเข้าแข่งขันชิงแชมป์นักกอล์ฟตีไกลเป็นตัวแทนของประเทศไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และผู้จัดการแข่งขัน โทร. 0-2203-1075-6 ต่อ 12 หรือ 087-4859575