ประกาศชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามกับเว็บไซต์ golfchannel.co.th

ใครคือโปรสาวไทยที่ทำผลงานดีที่สุดในการแข่งขัน Honda LPGA Thailand เมื่อปี 2018? คำตอบคือ โมรียา จุฑานุกาล รายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามกับเว็บไซต์ golfchannel.co.th 1. คุณนัฏฐชัย สุขเกษม ผู้โชคดีได้รับเสื้อ Under Armour จากรายการ Honda LPGA Thailand มูลค่า 2,190 บาท *Size S (ยุโรป) 2. คุณพัฒชรี ปงตาคำ ผู้โชคดีได้รับร่ม Under Armour จากรายการ Honda LPGA Thailand มูลค่า 1,890 บาท หมายเหตุ – กรุณาติดต่อกลับทางอีเมลที่ได้มีการแจ้งจากผู้จัด พร้อมแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัล – หากไม่ได้รับอีเมล กรุณาติดต่อผ่านทางอินบ็อกซ์ facebook.com/golfchanelthai – กรุณาติดต่อกลับภายในวันที่ 23 ม.ค. 62 มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ – ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า – กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของผู้จัดถือเป็นที่สิ้นสุด