กฎกอล์ฟใหม่ 12 ข้อที่คุณควรรู้

ถูกบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมาสำหรับกฎกอล์ฟใหม่ซึ่งมีการแก้ไขเสร็จเรียบร้อย ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ให้การตอบรับในทางที่ดีจากผู้คนในแวดวงกอล์ฟว่าช่วยให้เกมกอล์ฟง่ายต่อการเข้าใจ ตลอดจนประหยัดเวลาและเข้ากับยุคสมัยมากขึ้น USGA องค์กรผู้ดูแลกฎกอล์ฟร่วมกับ R&A ได้เผยแพร่กฎกอล์ฟใหม่ซึ่งประกาศใช้สำหรับปี 2019 ไว้อย่างละเอียด ซึ่งสามารถศึกษาได้ที่นี่ แต่ในที่นี้จะย่อสั้นๆ มาแค่ 12 ข้อที่สำคัญ เพื่อให้เข้าใจง่ายและใช้เวลาน้อยที่สุด ดังนี้ 1. เวลาในการหาลูก ลดลงจาก 5 นาทีเหลือแค่ 3 นาที 2. ทำลูกเคลื่อนในขณะกำลังหาลูก ไม่มีโทษปรับ 3. เปลี่ยนความสูงในการดร็อปลูกจากหัวไหล่เป็นหัวเข่า 4. สามารถปักธงไว้ที่หลุมได้ขณะพัตต์บนกรีน 5. แคดดีไม่สามารถช่วยยืนเล็งหลังลูกได้อีกต่อไป 6. ทุกรอยเสียหายบนกรีนไม่ว่าเกิดจากอะไรสามารถซ่อมได้ทั้งหมด 7. อุบัติเหตุลูกเคลื่อนบนกรีนโดยไม่ตั้งใจ ไม่มีโทษปรับ 8. สามารถดร็อปลูกนอกบังเกอร์ได้ โดยเสียโทษปรับ 2 สโตรก 9. ตีเข้าโอบี ให้เสียดร็อปได้เลย ไม่ต้องไปตีใหม่ เสียโทษปรับ 2 สโตรก 10. จรดลูกในเขตอุปสรรคได้ เช่น บริเวณขอบน้ำ ซึ่งอยู่ในเขตเส้นสีแดงอุปสรรคน้ำ 11. ตีในลักษณะ Double Hit ไม่โดนโทษปรับ เท่ากับตีแค่หนึ่งช็อต 12. สามารถหยิบสิ่งแปลกปลอม (Loose Impediments) ออกจากบังเกอร์ได้ อาทิ เศษหิน, แมลง และรากไม้