แบบฝึกพัตต์ให้สม่ำเสมอของ ‘ไทเกอร์ วูดส์’

ตอนที่ บุช ฮาร์มอน เป็นโค้ชให้กับ ไทเกอร์ วูดส์ เขาเล่าว่าเห็นลูกศิษย์คนเก่งฝึกซ้อมพัตต์ด้วยแบบฝึกหนึ่งเป็นประจำ ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มความคงเส้นคงวาในการพัตต์ให้กับ พญาเสือ อย่างมาก ไทเกอร์ จะหาตำแหน่บนกรีนห่างจากหลุมสัก 5-6 ฟุต จากนั้นวางหน้าพัตเตอร์ไปที่หลุม เอาทีมาเสียบไว้เป็นประตูให้ห่างจากฝั่งโคนและปลายพัตเตอร์เพียงเล็กน้อย จากนั้นลองซ้อมสโตรกพัตต์ให้ผ่านประตูทีซึ่งทำหน้าที่คอยตรวจเช็กเส้นทางเดินของหัวพัตเตอร์ หากพัตต์แล้วโดนทีด้านนอก (ไกลตัว) หมายความว่าเส้นทางพัตต์ของคุณเคลื่อนที่ออกด้านนอกเวลาส่งหัวพัตเตอร์ แต่หากพัตต์โดนทีด้านใน (ใกล้ตัว) หมายความว่าคุณส่งหัวพัตเตอร์เข้าด้านใน สรุปคือห้ามพัตต์โดนที หากทำได้แสดงว่าคุณอิมแพ็คลูกด้วยหน้าพัตเตอร์ที่สแควร์